Akce

18.ročník Mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2022

Údržba 4.0 a její vliv na úspory – energetické, lidské, technologické, finanční

Pořadatel: Česká společnost pro údržbu

Pro odbornou veřejnost

14. září – 15. září 2022

Konferenční centrum AV zámek Liblice

V rámci letošní konference Údržba 2022 budeme diskutovat nad celou řadou témat, která souvisí s energetickými zdroji a jejich efektivním využitím, s hospodárností a ekologičností provozu strojů, s eliminací globálních rizik, s využitím celého životního cyklu zařízení včetně opravitelnosti a jeho následné recyklaci a dále je nutné sledovat a vyhodnocovat provozní data, hledat vhodné intervaly k obnově strojů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na zdroje lidské. Abychom pracovali hospodárně je třeba vhodně propojit a nastavit všechny oblasti firemní činnosti.

Více informací najdete v odkazu na registraci.