Aktuality

MIH ve spolupráci s regionálními kancelářemi CI, regionálními inovačními centry a MD aktuálně mapuje stav a plány pro městskou mobilitu v českých regionech s cílem vytipovat vhodné oblasti umístění “živých” testovacích prostředí, v reálném městském resp. příměstském provozu tak, aby podpořila nasazování nových technologií a obchodních modelů do běžného života s cílem zpříjemnit a zlevinit náklady na dopravu ve městech. Tato aktivita zapadá do evropské iniciativy https://www.eiturbanmobility.eu/city-club/mobility-living-labs/, která sdružuje inovativní evropská města a poskytuje jim transfer know-how, technologií a prostředků pro realizaci inovativních městských mobilitních řešení.