Akce

Evropská klastrová konference 2022

Konference evropských automotive klastrů

Pořadatel: Autoklastr

Pro odbornou veřejnost

26. září – 27. září 2022

Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, aby diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Více informací najdete v odkazu na registraci.