Akce

MOBILITY SYMPO 2022

Tradiční konference AUTOSYMPO pokračuje od roku 2020 pod novým názvem MOBILITYSYMPO

Pořadatel: Česká automobilová společnost

Pro odbornou veřejnost

1. listopadu – 2. listopadu 2022

Hotel Academic Roztoky u Prahy

Tradiční konference AUTOSYMPO pokračuje od roku 2020 pod novým názvem MOBILITYSYMPO. V minulých letech jsme měli možnost shlédnout na AUTOSYMPU a
MOBILITYSYMPU příspěvky nejen z oblasti konstrukce automobilů, ale i s dopravní tematikou či z konstrukce kolejových vozidel Konference se staly platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční i kolejovou dopravou, tak i životním prostředím Po loňské přestávce, kdy CAS s velkým úspěchem pořádal Světový kongres FISITA 2022 kterého se zúčastnilo přes 700 delegátů, budeme v letošním roce multioborové setkávání na konferenci MOBILITYSYMPO nadále rozvíjet

Více informací najdete na stránkách akce v registraci.