Inovační výzvy
  1. Big data a AI v automobilovém průmyslu
  • Využijte sílu počítačového vidění a rozšířené reality k transformaci své zákaznické zkušenosti
  • Využití moderních metod (metoda strojového učení a umělá inteligence) k vytvoření hodnoty z dat pro podniky. Predikční analytiky pro ekonomické a finanční problémy založené na škálovatelném ML / AI. Vývoj a implementace cenových strategií pro zlepšení výnosů a zisku, vývoj ratingu na základě metod ML v pojišťovnictví
  1. Udržitelnost v automobilovém průmyslu
  • (znovu) využitelnost zdrojů dostupných v autě
  1. Čistá mobilita
  • Nabíjecí infrastruktura