Program DOPRAVA 2030 – vyhlášení první veřejné soutěže

Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády č. 750 ze dne 7. září 2022. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění…